Aktuality

 1.9.2017

ANIMAL EYE na 10. všeoborové konferenci neziskových organizací

Ve dnech 11.-12.9.2017 se v Praze pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a radního hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí uskuteční 10. všeoborová konference NNO s názvem „Přežijí nevládní organizace rok 2020?‟ Akci pořádá Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Magistrátem hlavního města Prahy. Cílem konference je nejenom posílení široké komunikační platformy nevládních organizací a podpora občanské společnosti na celostátní, regionální a místní úrovni, ale také formulace takových závěrů, jež budou silným argumentem pro vyjednávání zástupců nevládního sektoru s vládou i s krajskými samosprávami a které povedou ke zvyšování kvality a stability služeb poskytovaných neziskovými organizacemi občanům ČR.

Máme radost, že naše nezisková organizace byla vybrána jako příkladmý zástupce funkční spolupráce mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou. Předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová vystoupí v třetím bloku prvního dne konference spolu se zástupkyní Svazu pacientů ČR, Svazu měst a obcí ČR a představitelem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Program konference k dispozici zde.

 1.9.2017

ANIMAL EYE na diskuzním večeru Hnutí DUHA – Sedmá generace TRPĚT JAKO PES

V úterý 5.9.2017 se od 18 hod. v brněnské kavárně Tři Ocásci představí právní expertka ANIMAL EYE Mgr. Kamila Šrolerová na diskuzním večeru Hnutí DUHA – Sedmá generace nazvaném TRPĚT JAKO PES. Spolu s Pavlem Bradáčem, psím psychologem a poradcem pro vztah člověka a psa, bude debatovat mj. o tom, proč psi strádají v tzv. množírnách a jaké etologické a jiné zdravotní vady mají zvířata pocházející z těchto zařízení. Bližší informace o akci naleznete zde.

 27.8.2017

Partnerství s Nadací Krása pomoci a pozvánka na moderovanou diskuzi HLAVOU PROTI ZDI

Jedním z nejčastějších příměrů, který se používá v souvislosti s bojem proti množírnám psů, je boj proti „šmejdům‟, tj. podvodníkům, jejichž jediným cílem je pomoci lží a promyšlené manipulace donutit bezbranné seniory k nákupu předraženého zboží nebo nepotřebných služeb. Jelikož má boj proti „šmejdům‟ a boj proti zoomafii řadu společných rysů i možností právního a legislativního řešení, rozhodli jsme se spojit síly s Nadací Taťány Kuchařové – Krása pomoci – neziskovou organizací, která se od roku 2008 zaměřuje na systematickou pomoc seniorům.

Rádi bychom vás tímto pozvali na naši první společnou akci, a to moderovanou diskuzi HLAVOU PROTI ZDI, kterou pořádáme v neděli 29.10.2017 od 17 hod. ve velkém sále Městské knihovny v Praze. V diskuzi vystoupí osobnosti, které mají bezprostřední zkušenost s bojem proti organizovanému zločinu a které jsou v tomto boji úspěšné. Představí se mimo jiné ředitelka Nadace Krása pomoci Michaela Stachová, dokumentaristka a vítězka ceny Českého lva 2013 za snímek Šmejdi Silvie Dymáková, advokát a Právník roku 2016 v kategorii Pro bono právě za pomoc seniorům v boji proti šmejdům JUDr. Alois Dvořák, předsedkyně ANIMAL EYE Zuzana Rennerová, výkonná ředitelka inzertní společnosti ANNONCE Lenka Černá, bezpečnostní expert Otakar Foltýn a zpěvačka Monika Bagárová.

Moderovaná diskuze je určena pro všechny, kteří chtějí nahlédnout pod skutečnou pokličku boje s mafií a nespokojí se s povrchními a zkratkovými informacemi.

Pokud chcete slyšet to, o čem se v médiích běžně nemluví, neváhejte a přijďte. Výtěžek akce putuje na podporu boje proti množírnám psů. Vstupenky jsou k zakoupení zde.

 

 16.8.2017

Schválení novely veterinárního zákona a plošného čipování psů

První velký úkol je za námi, Senát dnes schválil novelu veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti tzv. množírnám psů. Předloha Ministerstva zemědělství zavádí následující klíčová opatření:

  • Povinnou registraci chovatelů pěti a více fen starších jednoho roku, a to do sedmi dnů, kdy bylo tohoto počtu dosaženo

Uvedeným opatřením dojde k navýšení kompetencí Státní veterinární správy (SVS). Dnes se dozorové pravomoci veterinárních inspektorů, pokud jde o pravidelné kontroly chovů psů v rámci akčního plánu kontrol SVS, vztahují pouze na „chovatele, kteří na základě živnostenského oprávnění chovají zvířata určená pro zájmové chovy pro účely obchodu s nimi anebo s nimi obchodují“. Cílem navrhované úpravy tedy je, aby se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že osoba (třeba i nepodnikatel) chová větší množství psů. Bude zde povinnost nahlásit jednak počet zvířat, jednak místo chovu. Úřední veterinární lékaři pak budou moci pravidelně prověřovat, zda v chovu nedochází k týrání zvířat. Počítá se rovněž se sankcemi za nenahlášení chovu. Předloha současně stanoví výjimky (např. pro služební či lovecké psy, asistenční psy, vodicí psy apod.).

  • Definici a povinnou registraci útulků pro zvířata

Povinnost požádat o registraci (a oznámit druh útulku a jeho kapacitu) bude nejméně 14 dní před zahájením činnosti. Bez toho nebude možné činnost započít. Dnes se útulky a další podobná zařízení, bez ohledu na jejich označení (depozity, azyly apod.), nacházejí v legislativně nepodchycené sféře. Přestože je pojem „útulek“ v řadě předpisů explicitně zmíněn, neexistuje definiční vymezení ani oficiální evidence těchto zařízení. Jedinou definici pojmu „útulek“ nalezneme v Evropské dohodě o ochraně zvířat v zájmovém chovu (Rady Evropy – přijata ve Štrasburku dne 13.9.1987; pro ČR vstoupila v platnost 24.3.1999), a to čl. 1 odst. 4 – „útulkem pro zvířata se rozumí zařízení neziskového charakteru, kde mohou být zvířata v zájmových chovech držena ve významném množství; takové zařízení může přijímat toulavá zvířata, je-li to právně upraveno národními předpisy“. V kontextu českého práva – zařízení, které není stavebním úřadem zkolaudováno přímo jako útulek, je Státní veterinární správa nucena považovat za zájmový chov, i když vykazuje znaky útulku; v takových zařízeních pak nemohou být prováděny patřičné kontroly (ve smyslu § 25 zákona na ochranu zvířat proti týrání), protože jim nemusí být umožněny. Veterinární inspektor má pak jedinou možnost, a sice nechat si zvíře předvést mimo toto zařízení. Uvedeného stavu zneužívají různé subjekty, které se o zvířaty řádně nestarají a peníze dárců zneužívají k vlastnímu prospěchu.

  • Povinnost soukromých veterinárních lékařů nahlašovat podezření z týrání zvířat

Tím bylo mělo dojít k usnadnění právního postihu podvodných prodejců, množitelů a tyranů zvířat.

  • Povinné čipování psů chovaných na území ČR v době prvního očkování proti vzteklině

 

Normu nyní dostane k podpisu ještě prezident republiky.

 19.7.2017

ČOI získá novou zbraň na šmejdy. Kontroloři dostanou tajnou identitu

Další skvělá zpráva z Parlamentu! Senát dnes posvětil využívání skryté identity inspektory ČOI. Ti tak budou moci chodit zcela legálně na „volavčí‟ akce a prověřovat například i inzerci množitelů a překupníků psů.

Přečtěte si, jak o novele informovala Česká televize.

 18.7.2017

Osvětové programy SVS pro předškolní děti

Veterináři na podzim plánují navštívit až 250 školek, chtějí vzdělávat děti o chovu zvířat v domácnosti. „Budou dětem vysvětlovat například to, jak se starat o domácí mazlíčky. Projekt podpořilo ministerstvo zemědělství čtvrt milionem korun,‟ sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Školky, které budou mít o návštěvu veterinářů zájem, se můžou hlásit pomocí formuláře do poloviny září.

Projekt se jmenuje Máme rádi zvířata. „Děti se například dozví, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a zodpovědně se o ně starat,‟ uvedl Vorlíček. Cílem by mělo být vypěstovat u dětí kladný vztah ke zvířatům. Účast v projektu bude pro školky zdarma.

„V kapacitě SVS je navštívit až 250 školek na celém území státu, vše bude pochopitelně záležet na konkrétním zájmu o projekt,‟ dodal Vorlíček. Školky také budou moci soutěžit mezi sebou o nejhezčí dětský obrázek, vítěze vyberou veterináři před Vánocemi.

„Vlastnictví zvířete a vztah k němu dokáže člověka velmi obohatit. Již od raného věku by si lidé měli uvědomit, že je také morálním závazkem a nese s sebou určité povinnosti, že jsou zvířata živá stvoření a je třeba se k nim podle toho chovat,‟ dodal šéf veterinářů Zbyněk Semerád.

Citováno ze zpravodajství ČTK.

 30.6.2017

Poslanci schválili zavedení plošného povinného čipování psů

Přelomový okamžik v ochraně zájmových chovů psů v ČR! Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu veterinárního zákona a tím i zavedení plošného povinného čipování psů na území ČR. Pro bylo 108 ze 121 přítomných poslanců. Normu posoudí ještě Senát. Záznam hlasování k dispozici zde.

 26.6.2017

Vládní „protimnožírenská‟ legislativa na Slovensku

Příznivá zpráva ze Slovenska a velká výzva pro české zákonodárce! Slovenské ministerstvo zemědělství splnilo svůj slib, a dokonce s čtvrtletním předstihem poslalo do připomínkového řízení zásadní novelu veterinárního zákona, která mění definice zvířete a zavádí systémová opatření proti tzv. množírnám psů. Podrobný popis chystaných změn naleznete zde.

 16.6.2017

Seminář v Poslanecké sněmovně k problematice hromadných žalob

V pátek 16.6.2017 se konal v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou Ústavně právního výboru PS PČR odborný seminář k právní problematice hromadných žalob. Mezi pozvanými hosty byla i předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. PhDr. Zuzana Rennerová. V Česku zatím institut hromadných žalob, známý například z USA, neexistuje. V dohledné době by se však situace mohla změnit. Ministerstvo spravedlnosti chce s plánem, jak by měly hromadné žaloby v českém podání vypadat, přijít už letos v září. A mohly by se uplatnit třeba při hromadném uplatňování nároků vůči podvodným prodejcům psů.

Další opatření, které by mohlo v praxi výrazně pomoci. Budeme sledovat!

 27.5.2017

Osvětová akce PES – PŘÍTEL ČLOVĚKA

V sobotu 27.5.2017 jsme se jako hosté zúčastnili osvětové akce Pes – přítel člověka, která se konala na pláži Ostende u Boleveckého rybníka v Plzni a na které se sešly desítky milovníků psů. Naše předsedkyně Zuzana Rennerová přítomné seznámila s hlavními chystanými změnami v legislativě. Na akci vystoupil také známý psí psycholog Rudolf Desenský, který se věnuje nejen přímo psychologii psů, ale také poruchám chování se specializací na výuku lidí v převýchově psů. Předsedkyně ANIMAL EYE dále převzala šek na 50 tisíc od Spolku pro ochranu zvířat. Peníze poputují na novou kampaň připravovanou ve spolupráci s plzeňskou ZOO.

 

Mediální reference:

Milujete psy? Nenechte si ujít: Akce Pes – přítel člověka. KRIMI-PLZEŇ.cz [online]. 2017-05-25 [citováno 2017-05-28].

Ostende obsadí milovníci psů! Akce upozorní na problém množíren. QAP.CZ [online]. 2017-05-25 [citováno 2017-05-28].

Desítky psů na Boleváku, akce upozornila na problém množíren. QAP.CZ [online]. 2017-05-28 [citováno 2017-05-28].