e-mail: info@animaleye.cz

mobil: (+420) 608 303 359

Při zajišťování komunikačních aktivit využíváme rovněž pomoci a služeb partnerských subjektů:

 

Anna FLADROVÁ

Publicis Prague

e-mail: anna.fladrova@publicis.cz

Jana KNESCHKE

PR konzultantka

e-mail:jana@kneschke.cz

Larisa BLICHOVÁ

PR konzultantka

e-mail: larisa.blichova@gmail.com

Zbyněk FRIDRICH

konzultant online marketingu

e-mail: zbynek.fridrich@gmail.com