Děkujeme všem partnerům, kteří podporují naši činnost.

ODBORNÍ PARTNEŘI

EU Dog & Cat Alliance je mezinárodní ochranářská organizace, která sdružuje neziskové organizaci na poli ochrany zvířat na úrovni členských států Evropské unie. Mezi její aktivity patří lobbing a legislativní činnost, navrhování a komentování zákonů na úrovni EU, sběr dat a usnadňování sdílení informací mezi členskými organizacemi i institucemi EU navzájem.

VIER PFOTEN International je mezinárodní nadační fond zaměřený na ochranu zvířat, který byl založen v březnu 1988 ve Vídni Helmutem Dunglerem. V současnosti působí v jedenácti státech světa (Velká Británie, Nizozemí, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, JAR a USA).

E.I.T.A.L. je italská organizace zabývající se odhalováním organizovaného zločinu v oblasti prodeje a chovu zvířat. V jejím čele stojí prezident Antonio Colonna. Její pracovníci se řídí heslem: „Ten, kdo nečinně přihlíží, je na vině stejně jako ten, kdo škodí“. V poslední době se organizace specializuje především na problematiku ilegálních dovozů zvířat ze zemí střední a východní Evropy.

Liga na ochranu zvířat ČR je zákonný spolek, jehož motivací je aktivní působení pro nastolení kulturního a humánního vztahu k živé přírodě,
ke všem živočišným druhům v souladu se Všeobecnou deklarací práv zvířete, ostatních smluv a dohod v zájmu ochrany zvířat. Při respektování svých stanov je Liga nezávislá na státních a jiných veřejných orgánech.

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Svým přístupem se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem.

Nadační fond PES V NOUZI vznikl za účelem aktivní pomoci psím útulkům a azylům, psům zatoulaným, nalezeným či nechtěným, týraným či jinak strádajícím, za jejichž smutné osudy mohou lidé. Pomoc se soustředí především na návrat ztracených a nalezených psů zpět do původních rodin, podporu psí adopce z útulků, zajištění chybějící veterinární péče v útulcích, rekonstrukce útulků a zajištění chybějícího krmiva a potřeb pro útulky a depozita.

Dejte nám šanci, z.s., je nezisková organizace zaměřená prioritně na pomoc starým a handicapovaným psům v České republice s cílem vybudovat psí hospic, kde by mohla tato zvířata důstojně a s veškerou péčí dožít své dny. Zabývá se také shromažďováním materiálních a finančních prostředků na péči o konkrétní zvířata, jimž hledá nový domov nebo alespoň dočasný azyl.

KOMERČNÍ PARTNEŘI

Společnost ANNONCE a.s. provozuje inzertní web a noviny, jež spojují lidi a firmy, které něco nabízejí, nebo naopak hledají. Annonce začala i díky spolupráci s dalšími subjekty jako první v České republice aktivně blokovat inzeráty z psích množíren. Psí tematice se ale věnuje i z širšího úhlu pohledu, a proto představila kampaň zaměřenou především na takzvané prvomajitele psů – www.annonce.cz/chcemepsa.

Společnost LMC s.r.o. je lídrem na trhu práce a vzdělávání. Patří pod finskou skupinu Alma Media. Od roku 1996 zprostředkovala pro více než 34 tisíc firem přes milión zaměstnanců. Už 18 let vyvíjí a provozuje nejznámější pracovní portály Jobs.cz a Prace.cz, které využívá přibližně milion registrovaných uživatelů. Pro firemní zákazníky jsou určeny zejména online náborové služby Teamio a LMC G2

Předmětem činnosti společnosti Účetnictví Praha s.r.o. je kompletní vedení účetnictví a zejména pak vedení účetnictví v Praze, daňové evidence, vedení mezd, daňové poradenství, účetní poradenství a navazující ekonomicko-poradenské činnosti.

Softwarová společnost ATLAS consulting spol. s r.o. je ryze českou společností, která se již od roku 1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů. Provozuje rovněž odborný právní portál Právníprostor.cz a pořádá prestižní kongresy PRÁVNÍ PROSTOR a PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI