16.8.2022

Zřízení centrální evidence psů se zajištěným přístupem obcí

Poslaneckou sněmovnou a Senátem prošla dlouho očekávaná novela veterinárního zákona, která přesunula správu centrální evidence psů pod Komoru veterinárních lékařů ČR a upřesnila podmínky fungování registru. Jedno z nejzásadnějších opatření na úseku ochrany psů je tak konečně na světě Současně se zejména díky neúnavné snaze kolegů z Animal Rescue a naší spolupráci s členy Stálé komise Senát...