O nás

__________________

ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v České republice. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a portfoliem aktivit poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty:

 • Nastavování překážek páchání trestné činnosti v inzertním prostředí
 • Odborné poradenství za účelem ochrany zvířat, a to i prostřednictvím advokátů ČAK spolupracujících na bázi pro bono
 • Odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat – důsledný postih pachatelů – medializace případů za účelem prevence
 • Informační kampaně a tematické osvětové akce – zajišťování odborné veřejné diskuze
 • Zprostředkování kontaktů, usnadnění komunikace s orgány veřejné moci, budování a moderování partnerských aliancí a koalic
 • Public affairs (sledování stavu legislativy na národní i unijní úrovni – připomínkování předpisů – představování vlastních návrhů řešení kritizovaných postupů – iniciování změn)

Jedním z hlavních impulzů, který vedl k založení ANIMAL EYE, byla mediálně známá kauza množení psů, spojovaná se jménem moderátora České televize Jana Smetany. Jan pořídil nevědomky své dceři Nikole k sedmým narozeninám nemocné a příliš mladé štěně od jedné podvodné prodávající. Pejsek bohužel záhy, přesně v den sedmých narozenin dcery, uhynul. Jan však svůj příběh i při vědomí možných rizik uveřejnil, a poté, co se mu v návaznosti na novinové články ozvaly stovky obdobně podvedených osob z celé republiky s žádostí o pomoc, ukázalo se, že zájmové chovy psů představují v Česku velký společenský problém. Kauza množení psů odkryla veřejnosti dosud skryté problémy ochrany domácích zvířat v plné šíři.

Česká republika platí spolu se Slovenskem a některými dalšími východoevropskými státy za hlavní „vývozovnu“ psů a koček pro celou Evropu. Na alarmující stav poukazují dlouhodobě mezinárodní organizace, podvodné praktiky při prodeji psů mapují zahraniční média. Přestože je Česko nazýváno státem pejskařů, po dlouhou dobu nemělo žádnou obecnou normu, jež by závazně upravovala práva a povinnosti při zájmovém chovu domácích zvířat. Chovatelství je u nás navíc prostou ohlašovací živností. Konečně české správní úřady měly oproti zahraničním institucím jen omezené portfolio nástrojů a postihů, které bylo možné proti nezodpovědným a protiprávně jednajícím chovatelům uplatnit. Například v Austrálii to, čemu se v Česku říká „množírenský byznys“, sankcionují vysokými pokutami a v extrémních případech až dvouletým vězením.

Všechny popsané faktory a především chybějící zákony daly vzniknout šedé zóně množitelů, tzv. množírenské mafii, která se na rozdíl od poctivých chovatelů neštítí ničeho. Kolotoč soudních a správních řízení, který advokáti Jan Smetany rozehráli, zároveň ukázal, že takzvanými množiteli nejsou pokaždé intelektuální či sociálně slabí lidé, ale také osoby, u nichž uvedená činnost přímo koliduje s jejich profesními či společenskými závazky. Přestože se ochranářská veřejnost snažila upozornit na tuto palčivou problematiku již dříve, lze říci, že až do vypuknutí kauzy Jana Smetany se v dané věci nedělo v podstatě nic.

Úspěchy v jednotlivých řízeních a nutnost prosazení legislativních změn vedly advokáty z týmu Jana Smetany k založení nového ochranářského spolku. A tak vznikl na počátku roku 2015 ANIMAL EYE.

Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v České republice poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a profilují se v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

V červnu 2015 byl ANIMAL EYE rozhodnutím Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat.

V červnu 2016 se ANIMAL EYE stal členem evropské oborové asociace EU Dog & Cat Alliance.

Již třetím rokem bojujeme za práva zvířat

Dosavadní největší úspěchy

 • Novela veterinárního zákona

  Předloha Ministerstva zemědělství ze dne 26.7.2017, která představuje první vládní opatření namířené proti tzv. množírnám psů a která zavádí povinné čipování psů v ČR od r. 2020.

 • Systematická blokace „množitelské“ inzerce

  Systematická blokace závadné inzerce množitelů a překupníků psů ze strany inzertní společnosti ANNONCE.

Čtěte více…