Zuzana Baudyšová

prezidentka a zakladatelka Nadace Naše dítě, zakladatelka Linky bezpečí, Sdružení Linka bezpečí a Krizového centra

„Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vytváření nových projektů je mimořádně náročné a vyžaduje obrovské úsilí a energii. Týmu lidí z okolí Jana Smetany od samého počátku moc fandím a prospěšné aktivity na ochranu zvířat plně podporuji. Obzvláště se mi líbí nápad na zřízení Telefonické poradny – domnívám se, že pomyslnou ochrannou ruku si zaslouží i zvířátka.“

Michal Winkler

managing director Publicis Prague

„Máme rádi zvířata, jejich krále máme ve znaku, v práci běháme jako fretky a občas brečíme jako želvy, když vidíme, jak se ke zvířatům někteří lidé chovají. To jsou některé z důvodů, které nás motivovaly ke spolupráci a podpoře ANIMAL EYE.“

Antonio Colonna

prezident E.I.T.A.L.

„Z vlastní zkušenosti (kauza Green Hill apod.) mohu říci, že sebrat odvahu a pokusit se něco změnit není vůbec jednoduché. Se zájmem sleduji dění v Česku a osobně se těším z jakékoliv iniciativy, která se pokusí napravit neutěšený stav domácích zvířat v regionu střední a východní Evropy.“

Jan Motal

filmový režisér, teoretik umění a religionista

„Svoje studenty na univerzitě se snažím vést k tomu, aby dokázali rozeznávat lidskou důstojnost v sobě i v ostatních. Myslím, že součástí opravdu lidského postoje ke světu je i uznání toho, že zvířata nejsou zboží nebo věc, ale živé bytosti. Jako majitel psa zároveň vím, jak obohacující vztah může člověk ke zvířeti navázat. Držím palce všem, kteří se snaží podporovat práva zvířat a zlepšit podmínky jejich chovu i toho, jak s nimi jako lidé zacházíme. Jako člověk aktivní ve veřejném dění vím, jak těžká taková činnost je. Proto má ANIMAL EYE moji plnou podporu. Přeji si, aby naše společnost byla civilizovaná doopravdy a nikoliv pouze podle svých proklamací.“

Jiří Kalemba

moderátor a sportovní komentátor

„Obdivuji každého, kdo se v dnešní době rozhodne bojovat za dobrou věc, protože to většinou znamená jít přes překážky, dostávat rány a ustávat ústrky. ANIMAL EYE, z.s. se pro takovou nesnadnou cestu rozhodlo a má můj respekt i podporu. Jako rodič vnímám, jakou radost můžou dětem do života zvířata přinést a jak to případně obohatí život celé rodiny. Takové hodnoty rozhodně množírny a pochybní chovatelé nectí, a proto by jejich praktiky měly i díky iniciativám, jako ANIMAL EYE, co nejrychleji vymizet.“

Tomáš Budka

moderátor a sportovní komentátor České televize

„Když někdo pomáhá zvířatům, která se nemohou sama bránit hnusným praktikám množíren, neměl by mu nikdo stát v cestě. Naopak bychom ho měli podporovat. Proto mi přijde zcela samozřejmé a automatické, že ANIMAL EYE by měl mít na cestě za svým cílem co největší podporu nás všech.“

Tomáš Hudeček

vysokoškolský pedagog, exprimátor a zastupitel hlavního města Prahy

„Jako primátor a zastupitel hlavního města Prahy jsem se sám přesvědčil o tom, jak obtížné je prosazovat na veřejnosti názory, které nejsou líbivé a skýtají nemalá rizika. O to více si cením odvahy a snahy mých přátel z ANIMAL EYE, z.s., kteří pomáhají tam, kde jiní pomáhat nechtějí nebo se neodváží. Stejně tak vím, jak náročný je dialog mezi politickou sférou a soukromým, resp. neziskovým sektorem. Všichni, kteří se do tohoto nelehkého úkolu pustí, mají moji plnou podporu, tím spíš, jde-li o zvířata, která se sama nemohou bránit.“

František Korbel

advokát – legislativní expert, vysokoškolský pedagog

„Problematika ochrany zvířat a životního prostředí je mi blízká, a to nejenom z dob mého působení na Ministerstvu životního prostředí. Rád přispěji svými zkušenostmi k podpoře obecně prospěšné věci.“

Iveta Kořínková

televizní a rozhlasová moderátorka

„Krutost některých lidí nezná mezí. Snaží se vydělávat na všem bez ohledu na následky. Nechci být slepá vůči špatnému zacházení se zvířaty. Nemají šanci se bránit, proto můžeme zasáhnout my s projektem ANIMAL EYE.“

The Fellas

hudební skupina – vítěz ceny Anděl v kategorii Objev roku 2011

„ANIMAL EYE hájí práva zvířat, tedy bytostí, které se nikdy nebudou schopny hájit samy… a to z nich dělá tu nejohroženější skupinu vůbec. Děkujeme ANIMAL EYE za jejich odhodlání a přejeme hodně štěstí v tomto nekonečném boji s lidskou nenažraností a bezohledností.“