ANIMAL EYE členem EU Dog & Cat Alliance

Naše organizace dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli! Ke konci července byl ANIMAL EYE, z.s. přijat do evropské lobbistické asociace EU Dog & Cat Alliance, která sdružuje nejvýznamnější ochranářské organizace usilující na úrovni EU o klíčové legislativní změny. Mezi hlavní cíle této platformy patří navyšování standardů ochrany psů a koček na území EU prostřednictvím harmonizace legislativy a ve formě koordinovaného jednotného postupu národních členů, který zahrnuje i důsledné sdílení informací a další metody kooperace za účelem snazšího odhalování ilegálního obchodu se zvířaty.