Jak se dá snížit psí stopa oxidu uhličitého

Je známo, že lidé v průmyslových státech v průběhu svého života jsou zodpovědni za enormní emise CO2. Co ovšem většině lidí není známo, je skutečnost, že to neplatí jen pro lidi, ale i pro psy.

I naši psi totiž přesně jako my překvapivě zanechávají velkou CO2 psí stopu. Jelikož se v samotném Německu chová více jak 10 milionů psů, nesmí se podceňovat dopady na životní prostředí, které z toho plynou.

Proč je načase na změnu krmiva

Pokud jde o emise CO2 a všeobecné zatížení životního prostředí, které je spojeno s chovem psů, má zde především význam krmení psa. Aby se uspokojily výživové potřeby psů, v běžném případě vaše krmivo obsahuje maso, které ve většině případů pochází z hromadného chovu.

Vedle průmyslu a dopravy je v dnešní době jedno z největších zatížení životního prostředí konvenční výroba masa, přičemž je ve značném rozsahu spoluzodpovědná za změnu klimatu.

Aktuálně se více jak tři čtvrtiny veškerých zemědělsky využívaných ploch využívá buď přímo jako pastvina, nebo nepřímo pro pěstování krmiva pro dobytek jako skot a prasata.

Nehledě na to je podle odhadů živočišná výroba odpovědná za přibližně osm procent celosvětové spotřeby vody a rovněž i za znečištění životního prostředí používáním hnojiv a pesticidů při pěstování krmiva, což nelze podceňovat, a stejně tak je živočišná výroba zodpovědná za velké množství hnoje, které při hromadném chovu nutně vyvstane.

Kromě toho při živočišné výrobě vznikne velké množství skleníkových plynů, ke kterým se vedle CO2 přidávají i metan a oxidy dusíku. Ačkoli CO2 v současné době při veřejné debatě dominuje, je potenciál skleníkových plynů metanu a oxidů dusíku ve skutečnosti dokonce ještě mnohonásobně vyšší a vliv hromadného živočišného chovu na změnu klimatu přiměřeně tomu velký.

Inovativní alternativy pro udržitelné krmivo pro psy

S ohledem na tyto fatální následky, které má výroba masa na životní prostředí a klima, je nejvyšší čas na udržitelné alternativy. To platí nejen pro zaopatření obživy lidí, ale například i pro krmení psů.

Někteří výrobci k tomuto účelu zatím nabízejí například veganské krmivo pro psy. Jelikož se u psů jedná o semi masožravce, tato alternativa není ovšem pro dlouhodobé vyhovující krmení vůbec dobrou volbou.

Značně rozumnější je tu už cesta, kterou jde výrobce krmiva pro psy Bellfor. Tato firma totiž sází u některých druhů krmiva na larvy mouchy černého vojáka (Hermetia illucens) jakožto zdroj proteinů.

Na rozdíl od veganského proteinu se hmyzí protein vyznačuje velmi dobrou stravitelností a vysokou biologickou hodnotou, a proto se výborně hodí k trvalé změně krmiva. Zároveň je výroba neobvyklých zdrojů bílkovin ve srovnání s běžným masem značně šetrnější k životnímu prostředí.

Jak hmyzí protein ulehčí životnímu prostředí

Při chovu larev, z nichž se vyrábí hmyzí protein, se potřebuje jen zlomek místa, které je nutné k chovu užitkových zvířat jako prasat nebo skotu. Navíc při výrobě nevznikají žádné skleníkové plyny a spotřeba vody je také značně menší.

Larvy se mohou krmit zbytky zeleniny, čili se pro ně nemusí pěstovat žádné dodatečné krmivo a zbytky z výroby se dají zcela jednoduše vrátit do přirozeného koloběhu jako přírodní hnojivo.

Krmivo pro psy pro náročné chovatele, kterým záleží na životním prostředí

Bellfor patří k průkopníkům ve věcech udržitelné stravy pro psy. Tento výrobce byl totiž jedním z prvních, kdo na trh přišel s krmivem pro psy s hmyzím proteinem. Dnes najdete v sortimentu Bellfor vedle suchého a mokrého krmiva i různé psí svačinky a doplňky stravy, které sází na inovativní zdroje proteinů.

Chovatelé dbající na ochranu životního prostředí tak mohou své psy krmit vyhovujícím způsobem podle potřeb i bez masa a tímto způsobem velkým podílem přispět k odlehčení životnímu prostředí. Zároveň se můžete spolehnout na to, že toto krmivo nemá prakticky žádný alergenní potenciál, a proto i psi s alergiemi toto krmivo výborně snáší.

Mimo jiné dobrá stravitelnost hmyzího proteinu umožňuje, aby se obsah proteinu v krmivu nechal celkově o něco snížit, což společně s uzpůsobeným obsahem fosforu napomáhá k odlehčení ledvinám. To slouží k tomu, že je toto krmivo pro psy s hmyzím proteinem od Bellfor vhodné i pro vyhovující výživu podle potřeb pro psy s nedostatečností ledvin.