„Množírenství“ je sofistikovaná kriminální činnost

HOFEREK, Jan. Rozhovor se Zuzanou Rennerovou ke kongresu Právní prostor 2017. Právní prostor.