TZ: Množírnám psů by mělo zabránit povinné čipování a centrální registr

Praha, 27. května 2015Vyřešit problém takzvaných množíren a současně zajistit snadnou transpozici unijního práva. Takový úkol si vytyčil předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat – poslanec Radim Fiala. S ohledem na úpravy v jiných evropských státech přichází s řešením. Navrhuje, aby byli všichni psi povinně označeni mikročipem a aby byli evidováni v dvoustupňovém centrálním registru, který zahrne veškeré stávající databáze.

Vzhledem k tomu, že tyto dílčí registry v současnosti nejsou vzájemně propojeny, jejich účinnost a efektivita je poměrně nízká. „Předkládaný koncept předpokládá a využívá stávajících databází měst a obcí při výběru místních poplatků a navrhuje uvedené databáze vzájemně propojit univerzálním identifikátorem – čipem psa,“ vysvětluje advokátka a předsedkyně neziskové organizace ANIMAL EYE, z.s., Zuzana Rennerová, která se na vypracování konceptu podílela. Navrženou strukturu by utvořily dvě úrovně – centrální registr psů, provozovaný státním orgánem, který by obsahoval číslo čipu včetně několika údajů týkajících se konkrétního psa, a odkaz na obec či město, kde by podle čísla čipu bylo možné dohledat údaje o jeho majiteli. Tyto evidence by tak obsahovaly identifikaci konkrétního psa a jeho majitele v rozsahu, v jakém jsou evidovány již dnes.

„Předkládané řešení je jednoduché a efektivní a oproti předchozím návrhům přináší minimální náklady,“ uvádí advokát a právní specialista ANIMAL EYE, z.s., Jindřich Kalíšek. Právě na riziko finanční a administrativní náročnosti jednotné centrální evidence upozorňovaly před časem Komora veterinárních lékařů i Českomoravská kynologická unie. Podle mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíry Tiché koresponduje koncept s dlouhodobým postojem této odborné asociace. „Cílem návrhu je identifikovat konkrétního psa a jeho majitele, což by mělo nejenom usnadnit provádění kontrol kompetentních orgánů, ale také vést k úsporám nákladů obcí při nálezu psů a navýšit příjmy územních samospráv z výběru poplatku ze psů,“ doplňuje Doležal. Při zohlednění úspor spojených s identifikací psů je tak zřejmé, že přínosy značně převýší náklady.

„V důsledku prosazení našeho návrhu prohraje pouze jedna strana: lidé, kteří týrají zvířata a lidé, kteří si z bezcitného zacházení se psy a kočkami udělali tvrdý business,“ podotkl poslanec Radim Fiala.

 

Kontakt pro média:

Sergej PAVLJUK

asistent poslance Radima Fialy

e-mail: pavljuk@psp.cz

 

Kristýna KOUBKOVÁ

koordinátorka PR a marketingu

tel: (+420) 775 056 660

e-mail: info@animaleye.cz

 

INFORMACE O ANIMAL EYE

ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž účelem je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především pak zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany zvířat v České republice. ANIMAL EYE, z.s., navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Cílem ANIMAL EYE, z.s., je stát se důvěryhodnou ochranářskou organizací v povědomí široké veřejnosti. Její členové by rádi nastavili přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a do budoucna se vyprofilovali v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

Více informací o ANIMAL EYE, z.s., lze nalézt na www.animaleye.cz.