Návrh usnesení unijního výboru ENVI k problematice obchodu s domácími zvířaty

Ve středu 2. května 2018 představil český europoslanec RNDr. Pavel Poc na půdě Evropského parlamentu za výbor ENVI návrh usnesení, jehož cílem je přimět členské státy a Evropskou komisi k přijetí opatření v boji proti tzv. zoomafii. Česko je bohužel jednou z evropských velmocí ilegálního obchodu se psy a kočkami. Tuto skutečnost pravidelně potvrzují studie evropských organizací i šokující záběry českých neziskových organizací, které se do množíren snaží pronikat, bojovat proti nim a napravovat škody, jež páchají. Materiál byl konzultován jak s naší neziskovou organizací, tak s domovskou platformou EU Dog & Cat Alliance.

 

Již v září 2017 se pod hlavičkou EU Dog & Cat Alliance konal odborný seminář k tomuto tématu.