TZ: Nová legislativa bude stopkou pro nelegání velkochovy psů

Praha, 9. července 2015Ve 24 z 28 států EU funguje centrální evidence psů, která nastavuje překážky ilegálnímu byznysu se psy. V Česku žádnou takovou evidenci nemáme, a i proto vzkvétá množírenský byznys. Ilegální velkochovy psů nejenom že podvádějí české občany, kteří si chtějí pořídit štěně určitého plemene, ale také masově exportuji týraná zvířata do ostatních zemí Evropské unie.

Boj množírnám proto vyhlásil dlouholetý kynolog a předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství – poslanec Radim Fiala, který spojil své síly s právníky z neziskové organizace ANIMAL EYE a dalšími odborníky na oblast ochrany zvířat a welfare a společně připravili návrh zákona o zavedení identifikace psů a centrální evidence. Tento návrh byl dnes představen na půdě Poslanecké sněmovny. Úprava je koncipována jako základní element pro případné další legislativní změny a již teď se těší obecné podpoře od mnoha Fialových kolegů napříč politickým spektrem.

„Paragrafové znění navrhované úpravy bude v příštích dnech projednáno zejména se zástupci Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy a dalších dotčených institucí a rovněž se zástupci místních samospráv tak, aby do Poslanecké sněmovny odešel návrh, který v každém slově vyjádří všeobecnou shodu všech zainteresovaných subjektů,“ uvedl předseda ÚKOZ Radim Fiala.

Návrh zavádí dva základní instituty, a to plošné povinné čipování psů a dále dvoustupňový centrální registr psů. „Tato opatření by měla položit základ pro lepší vymahatelnost stávajících předpisů a zároveň pro využití výhod, které čipování přináší, jako je zvýšení efektivity správy poplatku ze psa a snížení počtu zatoulaných a opuštěných psů přijímaných do útulků a jejich rychlé navrácení původnímu majiteli,“ uvedla advokátka a předsedkyně neziskové organizace ANIMAL EYE Zuzana Rennerová.

K povinnému čipování se již dříve odhodlalo několik větších měst, jako například Praha, Ostrava, Děčín, Plzeň, Karviná, Havířov anebo Přerov. „Města, která povinné čipování zavedla, si opatření skutečně pochvalují,“ konstatoval Jiří Žák, autor projektu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Společník pro život, který se dlouhodobě zabývá situací opuštěných zvířat v ČR. „Samotný čip nijak neohrožuje svého nositele, jeho aplikace je jednoduchá a pro psa zákrok není o nic bolestivější než například běžné očkování,“ doplnil Žák.

Že má neuspokojivý tuzemský stav v oblasti zájmových chovů psů přeshraniční přesah, potvrdila zástupkyně italské ochranářské organizace EITAL Soňa Houfková, která se věnuje již několik let odhalováním ilegálního obchodu se psy. „Čeští množitelé dokonale uspokojují evropskou poptávku po levných, domněle čistokrevných štěňat bez průkazu původu. Nízké pořizovací náklady a legální beztrestnost činí z České republiky jednu z hlavních množíren a vývozoven psů pro celou Evropu,“ uvedla Houfková a doplnila, že tento ilegální obchod přináší překupníkům stamilionové zisky právě na úkor zajištění alespoň základních podmínek pro chovaná zvířata. Její slova potvrdil poslanec italského parlamentu Paolo Bernini, který se aktivně angažuje v oblasti ochrany zvířat a který přijel na tiskovou konferenci podpořit své české kolegy. Za klíčové nástroje pro boj s množírnami označil Bernini povinné plošné čipování, osvětu s akcentem na odpovědné vlastnictví a sterilizaci.

Předseda ÚKOZ Radim Fiala současně uvedl, že se intenzivně zabývá i problematikou množíren koček a že se v příštích týdnech na toto téma zaměří.

 

Kontakt pro média:

Sergej PAVLJUK

asistent poslance Radima Fialy

tel.: (+420) 608 052 266

e-mail: pavljuk@psp.cz

 

Kristýna KOUBKOVÁ

koordinátorka PR a marketingu

tel: (+420) 775 056 660

e-mail: pr@animaleye.cz

 

INFORMACE O ANIMAL EYE
ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž účelem je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především pak zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany zvířat v České republice. ANIMAL EYE, z.s., navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Cílem ANIMAL EYE, z.s., je stát se důvěryhodnou ochranářskou organizací v povědomí široké veřejnosti. Její členové by rádi nastavili přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a do budoucna se vyprofilovali v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

Více informací o ANIMAL EYE, z.s., lze nalézt na www.animaleye.cz.