Partnerství s Českým centrem signálních zvířat

Před více než rokem jsme se zapojili do aktivit zaměřených na podporu využití psího čichu k diagnostice či detekci onemocnění v humánní medicíně. Nastartovali jsme sérii jednání a aktivit, které akcelerovaly a koordinovaly spolupráci mnoha různých subjektů – vládních i nevládních. Máme radost, že se nám podařilo pro uvedené účely uzavřít partnerství rovněž s Českým centrem signálních zvířat (ČCSZ).

Jedná se o jediný projekt svého druhu v Česku, který se systematicky zaměřuje na pět typů onkologických onemocnění, resp. nádorů, především vaječníků a plic. Ranné fáze těchto nádorů jsou bohužel velice špatně rozpoznatelné. V ČCSZ provedli za čtyři roky s celým týmem přes 35 tisíc pokusů a momentálně mají ve výcviku 22 psů.

Zakladateli a garanty projektu ČCSZ jsou

Mgr. Petra Riedlová (Matulová), Ph.D. – absolventka Ostravské univerzity (oboru Epidemiologie a ochrana veřejného zdraví), vědecká pracovnice Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty OU v Ostravě;

Mgr. Spiros Tavandzis – absolvent Masarykovy univerzity v Brně (oboru Molekulární biologie a genetika), vedoucí Laboratoře molekulární biologie AGELLAB.

Více informací o ČCSZ lze nalézt na jejich webových stránkách https://www.signalnizvirata.cz/.