Povinné začipování štěňat a zřízení centrálního registru psů!

Další velký úspěch je tady! 🙂 Poslanci schválili v novele veterinárního zákona zpřísnění pravidel pro chov psů.

Po novele veterinárního zákona z roku 2017, která přinesla první nástroje namířené proti množírnám psů, se nám podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit další klíčová opatření, a to povinné začipování štěňat a nepřímo i centrální registr psů. Jedná se o naprosto stěžejní nástroje, které umožní nejenom snazší postih množitelů, ale zavedou také tolik potřebný pořádek na úseku zájmových chovů psů v České republice.

V partnerské spolupráci se podařilo rovněž přijmout stanovení podmínek pro útulky ve formě prováděcího právního předpisu a možnost zrušení registrace útulku, přestane-li jeho provozovatel splňovat zákonné požadavky.

Normu ještě projedná Senát.

Plnění znění sněmovního tisku č. 435 – novely veterinárního zákona ze dne 26.3.2019 k dispozici zde.