Právní aspekty chovu zvířat na programu výročních právních konferencí

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 se v Brně uskutečnila výroční právní konference Svazu měst a obcí ČR, která byla věnována aktuálním legislativním otázkám, mimo jiné i problematice chovu zvířat a možných problémů souvisejících s chovem v obcích.

S příspěvkem na totéž téma vystoupí předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na odborném kongresu Právní prostor 2017, který se koná již tradičně v Kongres hotelu Jezerka v Seči ve dnech 25.-26. dubna 2017.