Seminář na Justiční akademii k problematice týrání zvířat a jeho trestání

V pátek 15. října 2021 vystoupí naše předsedkyně JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová na tradičním semináři Justiční akademie zaměřeném na aktuální trendy trestné činnosti proti životnímu prostředí. Seminář je určen pro trestní soudce, státní zástupce a příslušníky Policie ČR a je tvořen následujícími tematickými bloky:

  1. Problematika nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin
  2. Problematika nelegálního nakládání s odpady
  3. Problematika týrání zvířat a jeho trestání
  4. Problematika poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293 a 294 trestního zákoníku)