Projekt speciálního výcviku psů Dog for Doc (DfD) vstupuje do další fáze!

Projekt Dog for Doc (DfD) vstoupil dnešním dnem do další fáze!

Na slavnostním vyhlášení výsledků jubilejního 10. ročníku záchranářské ankety Statečné psí srdce, jejímiž spolupořadateli jsme se letos stali, byly oznámeny zásadní novinky týkající se speciálního výcviku psů na detekci infekčních i neinfekčních onemocnění.

Z iniciativy Dušana Stuchlíka a expertů Nemocnice na Bulovce byl utvořen druhý dobrovolnický tým, který povede zkušená kynoložka a psí lektorka Šimona Drábková ve spolupráci s významnou česko-americkou trenérkou Evou Čečilovou. První tým, jehož vznik byl před časem anoncován a je zaměřen výlučně na otázku detekce COVID-19, má na starosti Gustav Hotový. Ve stejné době tedy budou probíhat dva nezávislé výzkumy, čímž se výrazně zvýší pravděpodobnost úspěchu, neboť bude možné ověřit platnost použitých metod.

Odborně medicínskou část zaštiťuje Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, z Nemocnice Na Bulovce.

Realizační tým projektu tvořený rovněž členy naší neziskové organizace bude v medicínském bádání pokračovat i po vyřešení otázky COVID-19, a to výzkumem využití psů pro potřeby diagnostiky dalších lidských chorob, a to jak infekčních (Clostridium difficile apod.), tak onkologických, stejně jako některých jiných onemocnění (například včasnou diagnostiku Parkinsonovy choroby).

Pokud byste chtěli naše společné úsilí podpořit, můžete se zapojit do finanční pomoci organizované dárcovskou platformou Donio.