Schválení klíčové novely zákona na ochranu zvířat proti týrání

Poslanecká sněmovna schválila v uplynulém týdnu nejzásadnější normu v boji proti množírnám psů a koček – rozsáhlou novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání (sněmovní tisk 514).

Co všechno tato klíčová předloha z hlediska chovu psů a koček přináší? Tak třeba legální definici pojmu „množírna“ a výslovný zákaz množení, rozšíření okruhu subjektů, na které se budou vztahovat povinnosti při chovu psů a koček, zápis přestupků na úseku ochrany zvířat do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, nové evidenční povinnosti v souvislosti s chovem a převodem štěňat a nové povinnosti při obchodu se zvířaty určenými pro zájmové chovy, finanční pomoc obcím při plnění některých úkolů na úseku ochrany zvířat a v neposlední řadě také povinné uveřejňování zvířat v útulku na internetových stránkách, včetně informace o místě nálezu.

Novela představuje také zásadní předěl v naší činnosti. Co pro vás chystáme dál, prozradíme už za pár dnů při příležitosti vyhlašování výsledků jubilejního 10. ročníku prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce 😉