Partnerství na projektu speciálního výcviku psů Dog for Doc (DfD)

Čeští kynologové vyvíjejí metodu, jak využít speciálně vycvičených psů pro odhalování lidí s onemocněním COVID-19. Přidávají se tak ke snahám dalších zemí světa, jako je například Izrael, Velká Británie, USA nebo Spojené arabské emiráty. Výzkum zahájili na začátku března a podle jejich slov by mohl pomoci zajistit efektivnější testování osob na přítomnost nového koronaviru. ANIMAL EYE má tu čest být partnerem projektu a realizačnímu týmu poskytuje především bezplatnou právní a administrativní podporu.

Nápad využít psy pro odhalování lidí s COVID-19 vychází z předpokladu, že onemocnění změní pach člověka podobně jako třeba tuberkulóza, malárie nebo rakovina. Pokud se princip potvrdí, bylo by možné využívat psy k detekci bezpříznakových pacientů i předmětů, které byly kontaminovány pachem z nemocného člověka. Psi by tak mohli být nasazeni k preventivním kontrolám třeba ve zdravotnických zařízeních, na letištích či nádražích nebo k ochraně personálu ve strategických podnicích.

Výcvikový tým vede Gustav Hotový, který byl dříve mimo jiné šéfem českých kynologických záchranářů na Ministerstvu vnitra. Nyní stojí v čele organizace Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ), která výzkum zajišťuje spolu s odborníky z pražské Nemocnice Na Bulovce, Centrem pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity v Praze, specialisty z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a IT experty. Partnerem projektu je také Český červený kříž.

Celá dosavadní práce dosud probíhala a probíhá bez financování od třetích stran. V minulém týdnu byla ukončena příprava metodiky výzkumu, započal odběr materiálu od infikovaných pacientů a v současnosti jsou dokončovány i nezbytné administrativní úkony včetně těch, které mají za úkol zajistit bezpečnost psů podstupujících testovací výcvik. Jakmile výzkum přejde do stadia realizace, první výsledky bude možné očekávat zhruba po deseti týdnech.

Držte, prosím, palce! Jedná se o jednu z nejzásadnějších aktivit, na které jsme se kdy podíleli a která může pomoci miliónům lidí nejenom v naší zemi.

Pokud vás projekt zajímá, sledujte naše sociální sítě anebo si přečtěte, jak o něm informovala média – Aktuálně.cz, Blesk, Český rozhlas, Deník, Echo24, Evropa 2Extra a Respekt.