Stali jsme se členy Sítě k ochraně demokracie

Demokracie není samozřejmost. Je třeba ji chránit. A proto jsme se stali členy nové Sítě k ochraně demokracie.  Jejím posláním je propojovat experty, spolky, firmy a vůbec všechny, kdo jsou ochotni zastat se základních hodnot, na kterých demokracie stojí.

Někdy může být těžké rozeznat, co je tím společným základem. Síť proto slouží také jako svobodný prostor pro výměnu názorů, poznatků a argumentaci. To, co členy Sítě spojuje, je důležitější, než to, v čem se rozcházejí.

Odborné zázemí Sítě zajišťuje padesátka expertů z různých oborů. Pomáhají dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat potenciální hrozby pro demokracii. Přečtěte si report trendů pro demokracii za rok 2019: https://1url.cz/@Report2019

Chcete se taky zapojit? Podívejte se na www.ochranademokracie.cz.