Jindřich Kalíšek

„To, co se strhlo ohledně kauzy podvodného prodeje psů, mě nemile překvapilo a jednoznačně utvrdilo v tom, že není možné jenom nečinně přihlížet. Rád přispěji svým umem k podpoře obecně prospěšné věci.“

Jindřich je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Pracuje jako vedoucí týmu pro oblast ICT práva v PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář a jako zapsaný mediátor. Působí také jako externí doktorand Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Skrýt