Jindřich Kalíšek

„To, co se strhlo ohledně kauzy podvodného prodeje psů, mě nemile překvapilo a jednoznačně utvrdilo v tom, že není možné jenom nečinně přihlížet. Rád přispěji svým umem k podpoře obecně prospěšné věci.“

Jindřich je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Pracuje jako advokát se specializací na právo IP/IT a problematiku ochrany osobních údajů a jako zapsaný mediátor. Působí také jako akademický pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.