Kamila Šrolerová

„V oblasti neziskových organizací se profesně pohybuji již 12 let. Tato oblast udělala za tu dobu velký kus ‚práce‛ a já cítím, že to je oblast, kde mám své srdce… Většinu svého času se věnuji musherskému sportu, tudíž mám velmi blízko ke psům a to už byl jen malý krůček k tomu, abych se dostala k práci v ANIMAL EYE.‟

Kamila je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a doktorandkou na Katedře mezinárodního práva veřejného Univerzity Karlovy. V součanosti je také právničkou a zároveň členkou výkonného výboru Společnosti E / Czech Epilepsy Association, z.s. Sportovní oblasti pomáhala dříve jako členka předsednictva Odboru sportu České obce sokolské, předsedkyně oddílu sportu psích spřežení Tělocvičné jednoty Sokol Maxičky a jako generální tajemnice České asociace sleddog sportů.

Je chovatelkou tří psů a s nimi nejenom závodí, ale také organizuje spoustu závodů.