Lucie Martin-Nešporová

Lucie je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory od roku 2005 se specializací na rodinné právo, lidská práva, obchodní právo, pracovní právo a občanské právo.

Kromě bohatých zkušeností z práva a advokacie disponuje rovněž zkušenostmi z oblasti diplomacie a managementu mezinárodních společností. V letech 2016-2018 působila jako diplomat Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Stálé misi ČR při Radě Evropy ve Štrasburku. V rámci výkonu povinností plynoucích z její diplomatické mise se pravidelně účastnila zasedání Výboru ministrů Rady Evropy, Parlamentního shromáždění Rady Evropy či Kongresu Rady Evropy. Jako zástupce stálého představitele ČR při Radě Evropy byla pověřena vedením agendy skupiny zpravodajů Výboru ministrů v oblasti demokracie, lidských práv, vzdělání, evropských a mezinárodních vztahů a politiky evropského sociálního programu. V rámci svých kompetencí byla rovněž pravidelným účastníkem zasedání k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Díky dlouhodobému působení ve Francii si dokázala francouzský jazyk osvojit natolik, že jej dnes považuje za svůj druhý mateřský jazyk.

V ANIMAL EYE vypomáhá především se zahraniční spoluprací, členstvím v EU Dog & Cat Alliance a legislativními pracemi týkajícími se práva EU.