Lukáš Bohuslav

„Velmi si vážím skutečnosti, že mohu pomáhat spolku ANIMAL EYE v aktivitě, jejímž cílem je eliminovat šmejdy obchodující se psy. Ukazuje se, že trpělivá práce dr. Rennerové začíná nést ovoce.“

Lukáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které působí jako pedagog na Katedře trestního práva. Současně pracuje v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, s.r.o., kde se specializuje na tvorbu compliance programů a obhajobu fyzických a právnických osob. Je chovatelem borderkolie Bíma, se kterým tráví velmi rád každou volnou chvíli.