TZ: Boj proti množírnám psů rozhodně neustává!

Praha, 6. března 2018Boj proti množírnam psů neustává. Po loňské novele veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti problémovým chovům psů, se chystá další zpřísnění pravidel. Otevřená zůstává také otázka jednotné evidence psů. Od roku 2020 sice budou muset mít všichni psi povinně čipy, ale údaje nebudou dohledatelné v jednotné databázi.

Základem by měla být nadále důsledná osvěta a zodpovědnost při pořizování zvířete. „Dnes a denně se setkáváme s tím, že řada lidí stále nemá o problému množíren tušení, přitom velká část prodávaných psů v České republice z těchto drastických zařízení pochází. Množírny neposkytují zvířatům adekvátní podmínky pro život, natož veterinární péči. Psi jsou v nich týráni a štěňata se k vám dostávají s vrozenými vadami nebo jinak nemocná,“ shrnuje poznatky z praxe Kamila Šrolerová, právní expertka neziskové organizace ANIMAL EYE a předsedkyně úspěšného sportovního oddílu TJ Sokol Maxičky.

I z tohoto důvodu spustila odborná platforma ANIMAL EYE ve spolupráci s podporovateli plemene mops z facebookových skupin „U Placatého psa“ a „Mopsí akce ČR“ novou osvětovou kampaň, jejímž cílem je apelovat na obezřetnost zájemců o domácího mazlíka. „Koupit zajíce v pytli, tedy pejska od podvodníka nebo přímo z množírny, lze velice snadno. Překupníci, kteří tato štěňata prodávají, mají totiž vše dobře promyšlené. Lžou, jako když tiskne, a udělají cokoliv, abyste jim uvěřili. Nebuďte součástí jejich byznysu a nekupujte si od nich štěňata, i kdyby vám jich bylo sebevíc líto. Koupí jejich ‚podnikání‘ leda podpoříte,“ varuje před neprověřenými chovy psů Vendula Šustová, spolupracovnice ANIMAL EYE.

Vizuály kampaně, jejichž autorem je Marek Vošahlík, jsou k vidění například v areálu plzeňské ZOO. Součástí je také Souhrn základních rad jak kupovat psa, který je dostupný na internetových stránkách www.animaleye.cz. Mezi varovné signály, které naznačují, že by prodej nemusel být v pořádku, patří zejména častá inzerce prodávajícího, stále stejné fotografie prodávaných zvířat, klamavé kontaktní údaje a v neposlední řadě také nápadně nízká cena.

 

Kontakty pro média:

Mgr. Kamila ŠROLEROVÁ                                                           

právní expertka ANIMAL EYE

Email: office@animaleye.cz

Mobil: + 420 603 570 790

 

Vendula ŠUSTOVÁ

facebooková skupina U Placatého Psa

Vizuály kampaně © BcA. Marek Vošahlíkhttp://www.marekvosahlik.cz/

 

          

 

O ANIMAL EYE, z.s., www.animaleye.cz

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především těch domácích. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v České republice poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat.