TZ: Další bič na množírny? Prodejům na parkovištích a benzínkách asi brzy odzvoní

Praha, 19. února 2020 – Nabídka předání štěněte či kotěte na parkovišti nebo jinde mimo místo chovu bývá varovným signálem, že zvíře pochází z množírny. Přesto k takovým obchodům v praxi dochází. Přítrž podobným praktikám chce nyní udělat poslankyně Monika Červíčková, která prosazuje zákaz prodeje a darování psů a koček na veřejném prostranství. Její pozměňovací návrh k novele zákona na ochranu zvířat proti týrání projedná Sněmovna už v březnu.

Podvyživené fenky přežívající v otřesných podmínkách, štěňata a koťata zavřená v těsných klecích… pohled jako z hororu, který je bohužel realitou českých množíren. Obchodu s domácími mazlíčky, k němuž často dochází na parkovištích nebo benzínových pumpách, by však už brzy mohla zasadit ránu změna legislativy. Právě na pokoutné praktiky množíren totiž reaguje pozměňovací návrh poslankyně Moniky Červíčkové k vládní novele zákona na ochranu zvířat proti týrání: „Cílem mého návrhu je uzákonit zákaz prodeje či darování psů a koček na veřejném prostranství, a to pod hrozbou pokuty. Ta by v případě porušení zákazu mohla být chovateli uložena až do výše 200 tisíc korun. Návrhem reaguji na soubor legislativních změn, které již byly v rámci snahy eliminovat překupnictví a činnost tzv. množíren přijaty. Případy z praxe přitom ukazují, že ne vždy jedou lidé cíleně kupovat domácí zvířata na parkoviště nebo benzínky. Někdy se tak děje v důsledku podvodu, kdy prodávající na poslední chvíli změní místo předání a zájemce oklame,“ vysvětluje Červíčková, která už v loňském roce úspěšně prosadila povinnost čipování psů do tří měsíců věku štěněte, nejpozději pak při jeho předání novému majiteli.

Návrh vítá i Státní veterinární správa – podle ústředního ředitele Zbyňka Semeráda jde v boji proti množírnám o krok správným směrem, který zároveň nijak neohrozí poctivé chovatele: „Osobami, které množírny provozují, jsou často veřejná prostranství využívána k prodeji nebo předání zvířete novému chovateli. Veřejným prostranstvím se přitom rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Zároveň se navrhuje, aby výjimku z uvedeného zákazu měla veřejná vystoupení se zvířaty konaná zejména za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy nebo soutěže – tedy typicky kynologické výstavy,“ uvedl.

A podobně se vyjadřují neziskové organizace. Jak dodává advokátka a předsedkyně odborné platformy ANIMAL EYE Zuzana Rennerová, která se na návrhu také podílela, po zákazu prodeje psů a koček ve zverimexech, jež už součástí vládní novely je, se jedná o „… další významný nástroj navyšující nejenom úroveň welfare a ochrany zdraví zvířat, ale také právní jistotu zájemců. Lidé by se měli zajímat o rodiče mláděte a místo chovu, ze kterého štěně či kotě pochází.“

Právní úprava zakazující prodej a darování zvířat na veřejném prostranství platí i v jiných členských státech Evropské unie, například v sousedním Rakousku nebo Maďarsku. Časté jsou také zákazy předání psů na ulicích a tržištích, konkrétně v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Francii nebo Švédsku. K pozměňovacímu návrhu Červíčkové dal tento týden souhlasné stanovisko sněmovní Zemědělský výbor: jestli jej podpoří i ostatní poslanci, bude zřejmé už v březnu, kdy ho v rámci druhého čtení projedná plénum.


KONTAKT PRO MÉDIA

Mgr. Kamila ŠROLEROVÁ

tajemnice ANIMAL EYE, z.s.

tel.: (+420) 603 570 790

e-mail: office@animaleye.cz

 

INFORMACE O ANIMAL EYE 

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta, systematická pomoc útulkům). Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Více informací o ANIMAL EYE, z.s. lze nalézt na www.animaleye.cz.