TZ: Na podporu výzkumu a výcviku psů se podařilo vybrat více než 200 tisíc

Praha, 11. prosince 2020 – Na dárcovské platformě Donio.cz vrcholí v těchto dnech crowdfundingová kampaň určená na podporu výzkumu a využití psů pro potřeby odhalování koronaviru a dalších lidských onemocnění. Zhruba poloviční částkou z více než 200 tisíc vybraných korun přispěla Nadace BigBoard, která se stala současně generálním partnerem projektu.

„Poslední měsíce v souvislosti s pandemií COVID-19 ukázaly, že v dnešním globalizovaném světě s velmi rychlými přesuny obyvatel je šíření nebezpečných chorob riziko, s nímž se budeme muset naučit účelně vypořádávat. Jednou z možností, která se k tomu přímo nabízí, je odhalování nemocných a přenašečů za pomoci psího čichu,‟ vysvětluje důvody podpory Dog for Doc Richard Fuxa, předseda správní rady Nadace. Nadace BigBoard kromě finančního daru také poskytuje zcela bezplatně venkovní reklamní plochy pro jí realizovanou rozsáhlou kampaň podporující projekt, a to v hodnotě dvou milionů korun, a zároveň uhradí veškeré náklady spojené s tiskem a instalací, v celkové částce 260 tisíc korun.

S výcvikem psů rozpoznávajících koronavirus začal již na jaře ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce první tým a v září byl utvořen druhý dobrovolnický tým, který poskytoval prvnímu bezplatnou podporu. Jedním z podporovatelů byl i František Blažek, místopředseda Hospodářské komory hl. m. Prahy. „Využití psího čichu pro odhalení či včasnou diagnostiku chorob zůstávalo v Česku dlouhá léta upozaděno. Jsem rád, že situace kolem COVD-19  dala impuls celé řadě odborníků k tomu, aby právě tímto směrem napřeli své úsilí, a jsem připraven je nadále v jejich záslužné činnosti maximálně podporovat,‟ uvádí Blažek, který současně působí jako člen Smírčí komise Hospodářské komory České republiky.

Psi mohou totiž současně s vyspělou medicínou pomáhat či přímo zachraňovat řadu pacientů i s neinfekčními chorobami, kteří by donedávna byli odsouzeni k těžkému poškození zdraví, nebo dokonce smrti, typicky onkologicky nemocných. A právě i na onkologickou diagnostiku pomocí psího čichu se chtějí experti s podporou Nadace BigBoard v budoucnu zaměřit. „Včasné odhalení rakoviny může naprosto prokazatelně ochraňovat nejen konkrétní nemocné a jejich blízké před bolestí a utrpením, ale díky včasným opatřením vede rovněž k úspoře finančních částek vynakládaných na léčbu pacientů,‟ doplňuje vedoucí lékařka Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce Petra Holečková.

Kontakty pro média:

Pavlína Stránská, PR manažerka Nadace BigBoard

E-mail: pavlina.stranska@bigboard.cz

Mobil: +420 739 372 041

Zuzana Rennerová, předsedkyně ANIMAL EYE

E-mail: office@animaleye.cz

Mobil: +420 608 303 359

O Nadaci BigBoard – www.nadacebigboard.cz

Cílem Nadace  BigBoard je podpora prospěšných projektů v oblasti charity a kultury a kultivace veřejného prostoru. Již před založením její zakladatel, společnost BigBoard Praha, a.s., výraznou měrou pomáhala jiným charitativním a společensky prospěšným organizacím, ať již přímo darováním finančních částek nebo podporou formou bezplatného poskytnutí reklamních ploch ve statisícových až milionových objemech.

O neziskové organizaci ANIMAL EYE, z.s. – www.animaleye.cz

Odborná platforma ANIMAL EYE patří mezi nejrelevantnější neziskové organizace na úseku ochrany domácích zvířat v České republice. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu. Organizace provozuje rovněž bezplatnou právní poradnu určenou pro širokou veřejnost. Je spolupořadatelem prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce.