TZ: Podvodům prodejců psů nejspíš brzy odzvoní

Praha, 10. října 2016Setkali jste se s podvodným nebo nátlakovým jednáním, když jste chtěli kupovat psa přes inzerát? Měli jste podezření, že jednáte s množírnou? Pokud je vaše odpověď kladná, je možné, že jste řešili i následnou otázku, co s tím. Annonce nabízí v rámci svého tažení proti nekalým praktikám množíren psů radu, na koho se v takových případech obracet.

Protože jsou v tomto případě „zbožím“ živé bytosti, nebylo jasné, zda problematika dohledu nad obchody s nimi spadá pod Státní veterinární správu (SVS) nebo Českou obchodní inspekci (ČOI). „Díky naší spolupráci s organizací ANIMAL EYE a jejich dlouhodobé komunikaci s oběma institucemi se nyní ujasnilo, že veškeré typy nekalého jednání, včetně podvodů či manipulace, bude se zákazníkem řešit výhradně Česká obchodní inspekce. Na ni by se tedy lidé měli obracet,“ říká Lenka Černá, výkonná ředitelka inzertního webu a novin Annonce, které se v boji proti podvodům při prodeji psů angažují zhruba rok.

Zuzana Rennerová z organizace ANIMAL EYE k tomu dodává: „Takový postup platí i v případě, kdy by se chtěl překupník vymlouvat, že prodej psů nemá jako podnikatelskou činnost. Jako podnikatel bude hodnocen i tak. Podstatné je, aby to kupující věděli, pokud se s takto negativním chováním setkají.“

Podobný názor zastává ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) MVDr. Zbyněk Semerád: „Takovou snahu vítáme, neboť podporuje veškeré legální aktivity, které mají za cíl kultivovat situaci na trhu s živými zvířaty,“ poznamenává a doplňuje: „Dlouhodobě zdůrazňujeme, že v této oblasti je ze všeho nejdůležitější osvěta veřejnosti. Zásadní je dle SVS především to, aby lidé nekupovali žádná zvířata od pochybných zdrojů, ale pouze od prověřených zájmových chovatelů. Pokud pojmou podezření, že konkrétní chovatel porušuje legislativu, je třeba, aby co nejrychleji podali svůj podnět, který by měl být co nejlépe zdokumentovaný.“

Když se v Annonci na jaře tohoto roku rozhodli, že budou potírat množírny psů, netušili, kolik dalších náležitostí bude s touto aktivitou spojeno. „Jednou z nich byla právě otázka, komu by měli naši klienti oznámit případné setkání s podvodníkem při koupi psů prostřednictvím inzerátů. Annonce se sice snaží nepoctivé obchodníky se psy blokovat, ale nelze vyloučit, že na ně i naši inzerenti narazí. Chtěli jsme tedy mít jistotu, že jim dokážeme dobře poradit, na koho se obracet o pomoc nebo i s pouhým podezřením na takzvané nekalé praktiky,“ dodala Lenka Černá.

 

Kontakt pro média:

Andrej SLIVKA

E-mail: press@annonce.cz

Telefon: 774 570 823

 

Daniela VINŠOVÁ

E-mail: daniela.vinsova@taktiq.com

Telefon: 777 875 242

 

O Annonci, www.annonce.cz

Annonce díky svým inzerátům spojuje nabídku s poptávkou, a pomáhá tak najít uplatnění lidem, zvířatům i věcem. Web Annonce měsíčně navštíví zhruba 350 000 reálných uživatelů, kteří mají k dispozici kolem 210 000 inzerátů denně. Ve většině rubrik mohou uživatelé inzerovat zdarma jak na webu, tak v novinách. Web Annonce umožňuje inzeráty snadno a chytře zadávat i vyhledávat a je dostupný také v mobilních telefonech. Všechny inzeráty jsou zároveň uveřejněny v tištěných novinách, které vycházejí pravidelně každé pondělí, středu, pátek a sobotu na 7 500 místech po celé republice. Nejvíce inzerátů nabízí Annonce v rubrikách Reality, Práce, Auto-moto a Seznamka.

 

O ANIMAL EYE, www.animaleye.cz

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především těch domácích. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.