Partnerství s ANNONCÍ a spuštění velké osvětové kampaně

Od samého počátku jsme si vědomi toho, že prodej zvířat v anonymním prostředí Internetu představuje velký společenský problém. Velký důraz proto klademe na eliminaci nekalých a podvodných praktik na inzertních portálech a důslednou ochranu spotřebitelů.

Máme velkou radost z toho, že se nám v této věci podařilo nalézt shodu s provozovatelem jednoho z největších tuzemských inzertních portálů – společností ANNONCE, která začala jako vůbec první komerční subjekt v Česku blokovat na svých kanálech závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. S potěšením vám oznamujeme, že jsme uzavřeli dohodu o partnerství a vzájemné podpoře, jejímž obsahem bude nejenom spolupráce v oblasti osvěty, ale také společný postup proti nepoctivým chovatelům domácích zvířat.

Tématu se věnovala reportáž pořadu České televize 168 hodin.

PRŮVODCE VÝBĚREM PSA, jehož součástí je i náš souhrn základních rad, jak poznat inzerát překupníků psů, a přehled nejčastějších výmluv nepoctivých chovatelů, převzal do svého prázdninového vydání nejčtenější deník Blesk.