Zákaz prodeje psů a koček na veřejném prostranství

Počátkem února nabyla účinnosti jedna z nejzásadnějších norem namířená proti tyranům a množitelům zvířat.

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání kromě našeho úspěšného návrhu na zákaz prodeje psů a koček na veřejných prostranstvích

zavádí definici množírny, která v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách s akcentovanou otázkou chovu většího počtu psů a koček,

výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně,

zavádí evidenční a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat (evidenční list vrhu štěněte),

zakazuje prodej psů a koček ve zverimexech,

rozšiřuje okruh subjektů, na které se tyto povinnosti chovatelů vztahují, vedle podnikatelů, chovatelských sdružení a jejich členů i na chovatele 3 a více fen; základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele.

Dalším cílem novely zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem, pokud tyto náklady přesáhnou částku 200 tis. Kč.

Plné znění novely je k dispozici zde.