Závěry jednání na Ministerstvu zemědělství ze dne 14.7.2015

V úterý 14. července 2015 projednávali naši právní specialisté v čele s předsedkyní JUDr. et PhDr. Zuzanou Rennerovou na Ministerstvu zemědělství za přítomnosti místopředsedkyně zemědělského výboru PS PČR Olgy Havlové návrh zákona o zavedení identifikace psů a centrální evidence. Závěry jsou příznivé:

1. Ministerstvo zemědělství potvrdilo připravenost spolupracovat na dopracování našeho návrhu zákona, avšak vedle analýzy dopadu na státní rozpočet předpokládá i debatu o co nejefektivnějším nastavení zvažované databáze a funkčním vztahu k dalším příslušným zákonům, zejména zákonu veterinárnímu a na ochranu zvířat proti týrání. K dořešení je také vztah k působnosti dalších rezortů, zejména Ministerstva vnitra s ohledem na zvažované zapojení obecních samospráv.

2. ANIMAL EYE bylo nabídnuto předložení návrhu ustanovení do právě probíhající novely veterinárního zákona, která představuje rychlou možnost úpravy současného stavu, a to například z hlediska pravomocí a působnosti Státní veterinární správy ČR.

O dalším vývoji vás budeme informovat.