27.4.2016

Doporučení předsedy UKOZ k navrácení psa z titulu vadného plnění

Společné výkladové stanovisko předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedy Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění. "Při podstatném porušení kupní smlouvy o prodeji psa v důsledku vadného plnění nelze požadovat navrácení zvířete a odstranění...