Doporučení předsedy UKOZ k navrácení psa z titulu vadného plnění

Společné výkladové stanovisko předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedy Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění.

Při podstatném porušení kupní smlouvy o prodeji psa v důsledku vadného plnění nelze požadovat navrácení zvířete a odstranění vady dodáním nového bezvadného jedince, resp. navrácení zvířete při odstoupení od kupní smlouvy, pokud mezi psem a novým majitelem již došlo k vytvoření emoční vazby, jejímž přetržením by zvíře strádalo. Každý případ je třeba posuzovat podle konkrétních okolností.“

Plné znění výkladového stanoviska dispozici zde.