ANIMAL EYE na 10. všeoborové konferenci neziskových organizací

Ve dnech 11.-12. září 2017 se v prostorách Velkého zasedacího sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnila pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a radního hl. města Prahy pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Ing. Radka Lacka 10. všeoborová konference nestátních neziskových organizací s názvem „Přežijí nevládní organizace rok 2020?‟ Akci pořádala Asociace nestátních neziskových organizací ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Magistrátem hlavního města Prahy.

V třetím bloku prvního dne konference vystoupila spolu se zástupkyní Svazu pacientů, Svazu měst a obcí a představitelem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR předsedkyně ANIMAL EYE JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová, která hovořila o praktických aspektech spolupráce mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou. Máme radost, že naše nezisková organizace byla vybrána jako příkladmý zástupce funkční spolupráce mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou.

Program konference k dispozici zde.

Přidat komentář