Aktuality

 22.7.2016

ANIMAL EYE členem EU Dog & Cat Alliance

Naše organizace dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli! Ke konci července byl ANIMAL EYE, z.s. přijat do evropské lobbistické asociace EU Dog & Cat Alliance, která sdružuje nejvýznamnější ochranářské organizace usilující na úrovni EU o klíčové legislativní změny. Mezi hlavní cíle této platformy patří navyšování standardů ochrany psů a koček na území EU prostřednictvím harmonizace l...
 20.7.2016

SVS začíná zveřejňovat na svých stránkách výsledky kontrol v útulcích

Počínaje dnešním dnem začíná Státní veterinární správa ČR (SVS) na svých internetových stránkách pravidelně zveřejňovat výsledky kontrol v útulcích. Každý zájemce se tak bude moci podívat do anonymizovaných protokolů z kontrol provedených úředními veterinárními lékaři od začátku letošního roku, zjistit obsah kontroly a případná porušení legislativy. Plné znění tiskové zprávy SVS k dispozici ...
 11.7.2016

Novela veterinárního zákona míří do Poslanecké sněmovny

Po prázdninách se v Poslanecké sněmovně rozjede velké tažení proti množírnám psů. Vláda schválila na svém zasedání dne 11. července 2016 klíčovou novelu veterinárního zákona, která počítá s povinnou registrací útulků pro toulavá a opuštěná zvířata a evidencí chovatelů více jak pěti fen starších jednoho roku. Cílem předkládané úpravy je podchytit legislativně subjekty, které se aktuálně nacházej...
 2.7.2016

Benefiční trénink psů se známými osobnostmi

V sobotu 2. července 2016 jsme pořádali v pražské Stromovce pod záštitou místostarosty Prahy 7 Ondřeje Mirovského benefiční trénink psů se zkušenou lektorkou Alžbětou Švejdovou, jehož výtěžek putoval na podporu fungování naší bezplatné právní poradny. Zatrénovat si s námi přišly i známé osobnosti - herečka Kateřina Kaira Hrachovcová, MVDr. Jan Herčík a lídři skupiny The Fellas, vítězové hude...
 18.5.2016

Partnerství s ANNONCÍ a spuštění velké osvětové kampaně

Od samého počátku jsme si vědomi toho, že prodej zvířat v anonymním prostředí Internetu představuje velký společenský problém. Velký důraz proto klademe na eliminaci nekalých a podvodných praktik na inzertních portálech a důslednou ochranu spotřebitelů. Máme velkou radost z toho, že se nám v této věci podařilo nalézt shodu s provozovatelem jednoho z největších tuzemských inzertních portálů –...
 27.4.2016

Doporučení předsedy UKOZ k navrácení psa z titulu vadného plnění

Společné výkladové stanovisko předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství a předsedy Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k uplatňování práva na navrácení psa z titulu vadného plnění. "Při podstatném porušení kupní smlouvy o prodeji psa v důsledku vadného plnění nelze požadovat navrácení zvířete a odstranění...
 21.4.2016

První opatření MZe proti množírnám psů

Legislativní rada vlády posuzuje v těchto dnech první konkrétní opatření z dílny Ministerstva zemědělství, které je namířeno proti problémovým chovům psů. Novela veterinárního zákona počítá s povinnou registrací útulků pro toulavá a opuštěná zvířata a s povinností hlásit chov pěti a více fen starších dvanácti měsíců. Záměr je jasný - navýšit kompetence Státní veterinární správy ČR a umožnit tak...
 28.2.2016

Nové právní nástroje proti nekalým praktikám

Od začátku února existuje nová možnost, jak se bránit proti nekalým praktikám prodejců psů a koček. Podvedení majitelé zvířat se mohou nově obracet na Českou obchodní inspekci (ČOI) a domáhat se bezplatné pomoci v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. To by mělo být oproti soudnímu řízení rychlejší a finančně méně náročné. K navýšení vymahatelnosti spotřebitelských práv by mělo v praxi ...
 25.2.2016

Natáčení dokumentárního filmu ČT

Ve čtvrtek 25. února 2016 odvysílala Česká televize úvodní díl nové série úspěšného dokumentárního cyklu Břetislava Rychlíka Intolerance s názvem MÁME RÁDI ZVÍŘATA, na jehož natáčení se podílela i naše předsedkyně JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová. Cyklus dokumentů o problémech soužití v české společnosti se tentokrát zaměřil na pozadí byznysu s týranými štěňaty. Hrozivé příběhy, které prožívají ...
 27.11.2015

Diskusní večer k připravované legislativě s předsedou UKOZ

Rozhodli jsme se vyhovět vašim četným žádostem a v návaznosti na legislativní dění v oblasti zájmových chovů psů zavádíme ve spolupráci s odborným kynologickým titulem Psí kusy sérii diskusních večerů určených pro širokou veřejnost. Záměrem je umožnit občanům seriózní odbornou debatu s kompetentními osobami na aktuální otázky týkající se ochrany zvířat. Každý večer bude tematicky věnován jednom...