Studie: Jak obsahovou kampaní zlepšit vnímání značky a ještě poučit veřejnost

TAUCHENOVÁ, Kateřina. Případová studie: Jak obsahovou kampaní nejen zlepšit vnímání značky Annonce, ale ještě poučit veřejnost. Marketing Journal.

Přidat komentář