Realizační tým

 20.9.2021

Adam Bešina

 3.2.2017

Tereza Sacha

„Je mi ctí podílet se na projektu ANIMAL EYE, který považuji za smysluplný, ambiciózní a slibný. Zvířata miluji a díky ANIMAL EYE můžu přispět ke skutečné a trvalé pozitivní změně v životě mnoha, a to nejen v České republice.“ Tereza je absolventkou London School of Economics, v současné době žije a pracuje v zahraničí. Je zároveň zakladatelkou studentské organizace Women Leaders of Tomorrow...
 2.2.2017

Lucie Martin-Nešporová

Lucie je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory od roku 2005 se specializací na rodinné právo, lidská práva, obchodní právo, pracovní právo a občanské právo. Kromě bohatých zkušeností z práva a advokacie disponuje rovněž zkušenostmi z oblasti diplomacie a managementu mezinárodních společností. V letech 2016-2018 působila jako diplomat Ministerstva zahraničních věcí České republ...
 2.2.2017

Lukáš Bohuslav

„Velmi si vážím skutečnosti, že mohu pomáhat spolku ANIMAL EYE v aktivitě, jejímž cílem je eliminovat šmejdy obchodující se psy. Ukazuje se, že trpělivá práce dr. Rennerové začíná nést ovoce.“ Lukáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které působí jako pedagog na Katedře trestního práva. Současně pracuje v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, s.r.o., kde se sp...
 2.2.2017

Jindřich Kalíšek

„To, co se strhlo ohledně kauzy podvodného prodeje psů, mě nemile překvapilo a jednoznačně utvrdilo v tom, že není možné jenom nečinně přihlížet. Rád přispěji svým umem k podpoře obecně prospěšné věci.“ Jindřich je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Pracuje jako advokát se specializací na právo IP/IT a problematiku o...
 2.2.2017

Pavla Martináková

“ANIMAL EYE mi dala možnost spolupracovat s lidmi, kterým není lhostejný osud těch, jež za sebe nemohou mluvit. A to je pro mě velká čest a zároveň i výzva, že mohu být součástí této organizace a napomáhat tak dobré věci.“ Pavla je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení vysokoškolských studií hledala možnost profesního spojení svého zájmu o zvířata a ochranu...
 2.2.2017

Kamila Šrolerová

„V oblasti neziskových organizací se profesně pohybuji již 12 let. Tato oblast udělala za tu dobu velký kus ‚práce‛ a já cítím, že to je oblast, kde mám své srdce… Většinu svého času se věnuji musherskému sportu, tudíž mám velmi blízko ke psům a to už byl jen malý krůček k tomu, abych se dostala k práci v ANIMAL EYE.‟ Kamila je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a...
 2.2.2017

Zuzana Rennerová

„Ke kauze podvodného prodeje psů jsem se dostala přes svojí hlavní specializaci – ochranu osobnosti. Nikdo z nás ale na počátku nečekal, že spor o uveřejnění několika vět na sociální síti spustí obrovskou lavinu událostí, která nakonec vyústí v myšlenku založit ANIMAL EYE.“ Zuzana je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a oborů Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě s...